მომსახურების ხარისხის შემოწმება

  (მისტიური მომხმარებელი)

მისტიური მომხმარებელი არის დამკვირვებელი, რომელიც ირგებს რეალური მომხმარებლის სახეს და შეთანხმებული სცენარით ახდენს კომპანიის მიერ წინასწარ განსაზღვრული მომსახურების პარამეტრების შეფასებას.

მისტიური მომხმარებელი ეს არის მომსახურების, თანამშრომელთა წესიერების, პროდუქციის ხარისხის გამოცდილი მისტიური კლიენტების მიერ ანონიმური გზით შეფასების აპრობირებული მეთოდი.

კვლევითი და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია Start R

 

ორგანიზაციული კვლევა

ორგანოზაციული კვლევა ეხმარება კომპანიას შიდა ორგანოზაციული

კულტურის მდგომარეობის განსაზღვრასა და შესაბამის

განვითარებაში. კვლევით ჩვენ ვიგებთ:

• რამდენად კმაყოფილები არიან თანამშრომლები

• რა მოწონთ მათ სამსახურში

• რა უშლით ხელს საქმიანობაში

• ზოგადად რამდენად დადებითად არიან კომპანიის მიმართ განწყობილები

 

აღნიშნულ საკითხებზე პასუხი ასევე დაგეხმარებათ , სწორედ

განსაზღვროთ თანამშრომელთა ფუნქცია - მოვალეობები.

 

"რითეილ" აუდიტი

რითეილ აუდიტის ფარგლებში მონიტორინგი ხორციელდება წინასწარ განსაზღვრულ ობიექტებში, წინასწარ განსაზღვრული შემდეგი პარამეტრებით:

• პროდუქტის არსებობა, განლაგება, ფასი

• პრომო აქციების / მერჩენდაიზინგის არსებობა

• წარმოება

• ობიექტის გარემო

• მომხმარებელთა აღრიცხვა / დათვლა

იდენტური პარამეტრებით შესაძლებელია კონკურენტების შესწავლა და მონიტორინგი.

 

ტრენინგი: ეფექტური მომსახურეობა

ტრენინგს უხელმძღვანელებს მაღალ კვალიფიციური

სერტიფიცირებული ტრენერი, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს:

გამოუმუშაოს თანამშრომლებს კლიენტთა სწორი დამოკიდებულება და

მომსახურების უნარ - ჩვევები

• შეასწავლოს მონაწილეებს „კლიენტთა მომსახურების სტანდარტი“

• შეასწავლოს მომსახურებთა ეტაპები

• კლიენტთა მომსახურების დროს აქტიური მოსმენა

• დროული უკუკავშირი

• უკმაყოფილო კლიენტთა ქცევის ტექნიკა

• პოზიტიური მომსახურება

• მომსახურების სტანდარტის შემუშავება

 

სატელეფონო კვლევა

სატელეფონო კვლევა წარმოადგენს   ტელეფონის გამოყენებით  ინტერვიუს ჩატარებას. სატელეფონო გამოკითხვა კვლევის უმოკლეს ვადებში ჩატარების საშუალებას იძლევა, რაც მოითხოვს ადამიანური და ფინანსური რესურსების ნაკლებ დანახარჯს.

სატელეფონო გამოკითხვის საშუალო ხანგრძლივობა 10-15 წუთს შეადგენს.

ძლიერი მხარეები:

  • სისწრაფე (შესაძლებელია 2000-კაციანი შერჩევითი ერთობლიობის რამდენიმე დღეში გამოკითხვა);

  • პირისპირ ინტერვიუსთან შედარებით, ორჯერ იაფია;

  • ადვილია ტერიტორიულად გაფანტული მოსახლეობის გამოკითხვა;

  • პასუხის გაცემის მაღალი მაჩვენებელი;

  • ინტერვიუერი აკონტროლებს შეკითხვების თანმიმდევრობას და შეუძლია დააზუსტოს ინფორმაცია;